About - Eirini Tiniakou

Eirini Tiniakou, born in 1993 in Athens, Greece. Studied fine arts at Athens School of Fine Arts.
 
Eirini Tiniakou